Menu

Menu

ForsideTILSKUDTilskud til foreningerTilskud til medlemmer/kontingentLEGATER/FONDENY I BESTYRELSENansøgningsfristerinteresseorganisationerNY FORENINGMEDLEMSUDVIKLINGAktivitetspuljen for foreningsløseEliteidrætspuljeForeningernes udviklingspuljeSkole/SFO- samarbejdeOM IDRÆTSRÅDETBestyrelsen/vedtægter/formålREFERATERHøringssvar

Idrætsrådets invitation til dialogmøde med byrådet og foreninger angående facilitetsleje.

Kom og deltag i dialogen med politikere omkring en fremtidig model for facilitetsleje i Varde Kommune.

Mødet afholdes mandag d. 21. august på Varde Fritidscenter kl. 19.00 – 21.00

En del idrætsforeninger er pressede på økonomien i Varde Kommune. Det blev understreget i en undersøgelse fra DIF, hvor Varde Kommune ligger nummer 89 ud af 93 adspurgte kommuner i en måling for idrætsforeningernes økonomiske vilkår.


Flere kommuner har allerede valgt at gøre hallejen gratis. Andre overvejer det i skrivende stund, men ikke alle synes at det er ubetinget godt, da gratis halleje frygtes at kunne medføre at haller ikke afbestilles, når de ikke bruges.


Vi har et af landets bedste udbud af idrætsfaciliteter, og hvis vi kan få flere til at bruge dem, vil det få en direkte indflydelse på vores sundhed. Dialogmødet tager udgangspunkt i den konkrete situation i Varde. Herefter vil vi se på, hvordan man har håndteret situationen i andre kommuner.

Det er meningen, at det skal danne grundlaget for en efterfølgende dialog med politikere, foreningspersoner i Varde kommune samt relevante kompetencepersoner.

Program for arrangementet:

Emne: Rammesætning v/ Danmarks Idrætsforbund konsulent, Per Nedergaard Rasmussen. - Kommune undersøgelsen (2013- seneste tilgængelige tal), faciliteter, økonomiske rammer og vilkår.

Emne: En kommunal case v/ Blåbjerg Håndboldklub, Annalise Schmidt - Eksempel på en idrætsforenings økonomiske udfordringer i Varde kommune.

Emne: En alternativ model v/ Ikast- Brande Kommune, Teamleder Lone Jager Neldeberg, fortæller om tilskudsordningen til de kommunale faciliteter.

Emne: En ny kommunemodel v/ Henrik Lykke, Varde. Eksempler og priser på en Varde Kommune-model.

Afsluttende med Dialog og spørgetid blandt de fremmødte.

Ca. 14 dage før arrangementet vil der komme endelig indbydelse rundt, så dette blot til kalenderen her i ferietiden.

Med venlig hilsen

Varde Idrætsråd

Erland Jensen

mandag 24 jul 2017 - mortenrefsgaard