Menu

Menu

ForsideNyhedsbrevTILSKUDTilskud til foreningerTilskud til medlemmer/kontingentLEGATER/FONDENY I BESTYRELSENansøgningsfristerinteresseorganisationerNY FORENINGMEDLEMSUDVIKLINGAktivitetspuljen for foreningsløseEliteidrætspuljeForeningernes udviklingspuljeSkole/SFO- samarbejdeOM IDRÆTSRÅDETBestyrelsen/vedtægter/formålREFERATER/DAGSORDEN

Ansøgningsfrister

 

ANSØGNING TIL MEDLEMS- OG LOKALETILSKUD, LOKALEBOOKINGER OG FORENINGSPORTAL (Varde kommune)


Fremadrettet skal leder- og instruktøruddannelse, medlems- og lokaletilskud samt lokalebookinger ansøges digitalt.
På Foreningsportalen vil der ligge en vejledning til hvordan der søges digitalt.

Ansøgningsfrist for tilskud til medlemmer, lokaler samt instruktøruddannelser er senest d. 1. april.

Husk at regnskabet skal underskrives af hele bestyrelsen.
Revisorpåtegning på regnskabet forlanges.

Ansøg via Foreningsportalen