Menu

Menu

ForsideTILSKUDTilskud til foreningerTilskud til medlemmer/kontingentLEGATER/FONDENY I BESTYRELSENansøgningsfristerinteresseorganisationerNY FORENINGMEDLEMSUDVIKLINGAktivitetspuljen for foreningsløseEliteidrætspuljeForeningernes udviklingspuljeSkole/SFO- samarbejdeOM IDRÆTSRÅDETBestyrelsen/vedtægter/formålREFERATERHøringssvar

Bestyrelsen/vedtægter/formål

Formål:

Det er VIRs formål at fremme idrættens interesser i Varde Kommune, herunder at arbejde for:

  • ­konstruktive relationer i Varde Kommune, Rådets medlemsforeninger, organer med relation til idrætten i Varde Kommune og VIR imellem,
  • mangfoldigheden i udbuddet af idrætsaktiviteter,
  • kvalitativ udvikling af udbudte idrætsaktiviteter,
  • indgå i dialog med Udvalget for Kultur og Fritid med henblik på fremme/sikring af idrætsområdets interesser i Varde Kommune.

Idrætsrådets bestyrelse:

Dorthe Holm Jacobsen
Dorthe Holm Jacobsen

Formand
Vardeidraetsraadformand@gmail.com

Ole Paterek
Ole Paterek

Næstformand Varde Idrætsråd
Ole.paterek@mail.dk

Leif Arnbjerg
Leif Arnbjerg

Kasserer Varde Idrætsråd
arnbjerg@stofanet.dk

Thomas A Jeppesen
Thomas A Jeppesen

IT-ansvarlig
ThomasAJeppesen@outlook.dk

Claus Nellemann Damm
Claus Nellemann Damm

Bestyrelsesmedlem
c.n.damm@gmail.com

Ejgil Gammelgaard
Ejgil Gammelgaard

Bestyrelsesmedlem Varde Idrætsråd
ejg@tulip.dk

 Ketty Lund Sørensen
Ketty Lund Sørensen

Bestyrelsesmedlem
kettyoganders@bbsyd.dk

Vivi Bendix Poulsen
Vivi Bendix Poulsen

Bestyrelsesmedlem Varde Idrætsråd
Vivibendixpoulsen@hotmail.com

Bent Heesgaard
Bent Heesgaard

Bestyrelsesmedlem
jbheesgaard@gmail.com

 

Vedtægter:

 

 

Idrætsrådet vedtægter: Godkendt 24 04 2019

 

Kompetencefordeling:

 

Kompetencer for Varde Idrætsråd